HomeHygienicRamada Plaza By Wyndham Antalya Hotel'e Turizm Bakanlığım’ca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi...

Ramada Plaza By Wyndham Antalya Hotel’e Turizm Bakanlığım’ca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevreye Duyarlılık (Yeşil Yıldız)

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Turizm Bakanlığım’ca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Yeşil Yıldız, Enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır.

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır.

Ramada Plaza By Wyndham Antalya Hotel Genel Müdürü Erçin YALÇIN;

Bizim gibi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekler, hizmet kalitelerimizden ödün vermeden, işletmelere ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekler, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekler.

Amacı

 • Çevrenin korunması,
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi,
  • Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır

 • Su tasarrufunu,
  • Enerji verimliliğinin arttırılmasını, • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
  • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
  • Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
  • Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,

Ramada Plaza by Whyndham Antalya ekibi ve  tüm çalışanları bu faaliyetlere sık aralıklarla sürdürmekte. Çevreye sahip çıkarak sokak, park, vd. alanları temizlemekte, enerji tasarruf modunu takibini her bölümlerinde ve alanlarında uygulamaktadır. Çevre Temizliği konusunda düzenli olarak takip ve koordinasyon kat hizmetleri Müdüresi Seval Yıldız ve ekibinde, buna Hotel’in diğer departmanları ’da destek vermektedir.

when you planing to move your new home in Calgary, call us for the special rates immediately. Hours: 9:00am-17:00pm ET Monday-Friday

Most read

Translate »