Ana SayfaManşetYükselen Trend ''spa & welless''

Yükselen Trend ”spa & welless”

Yükselen Trend ”spa & welless”

Geçmişi 20 yıl önceye dayanan Spa pazarının büyüklüğü 20 milyar dolar, sağlık turizminden elde edilen gelir ise 100 milyar doları aşmış bulunmaktadır.

ABD’de 2000 yılı itibariyle Spa cirosu 11 milyar dolardır. ABD’de 2000 yılındaki Spa lokasyonu 9632 ve çalışan kişi sayısı 282.000’dir.

Avrupa’da 3 milyar dolara ulaşan Spa & Wellness pazarında, son yıllarda çok hızlı talep artışı görülmektedir. Büyüyen bu pazara Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’da dahil olmaktadır.

Büyük ilgi gören Uzakdoğu’da bulunan Spa otellerinin yıllık cirosu ise 3 milyar dolardır.

 

2001 yılı verilerine göre Spa turizminde en büyük destinasyon 17 milyon ziyaretçi ve 105 milyon geceleme ile Almanya’dır. Sonra sırasıyla İngiltere, Avusturya ve Fransa gelmektedir.

Spa turizminde ortalama kalış süresi diğer turizm türlerine kıyasla daha uzun olmaktadır. Almanya’da ortalama 6 gece, Fransa’da 17 gece, Çekoslovakya’da 18 gecedir. Oysa kültür turu ağırlıklı bu ülkelerde ortalama konaklama süresi 3–5 gündür.

Spa sayısı bakımından İtalya 300 Spa ile Avrupa’da birinci, sonra Almanya 260 Spa ile ikinci, İspanya 128 Spa ,sonra İsviçre, Avusturya ve 100’ün üzerinde Spa ile Türkiye gelmektedir.

Uluslararası Spa Birliği’nin tüm dünyada 1200 üyesi arasında yapılan araştırmaya göre, Spa’ların cirosunda büyük artışlar kaydedilmiştir. 1/3 nün ağırlıklı masaj ve cilt bakımı yaptıran erkeklerin oluşturduğu Spa ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu 31 – 54 yaş grubu olmakla birlikte 20 – 30 yaş grubunda da son yıllarda artış izlenmektedir.

Spa turizminde trendin istikrarlı bir şekilde yükseldiği bir ülkede gerçekleşen gecelemelerin %15’in üzerinde olduğu gözlemlenmektedir.

12 ay boyunca ilgi gören Almanya’daki Spa tesisleri özellikle sağlık güzellik alanında %25 talep artış sağlamaktadırlar. Almanya’da Spa & Wellness harcamalarının toplam tatil harcamaları içindeki payı %11 olarak belirlenmiştir.

Spa alanında faaliyet gösteren kulüplerin sayısı hızla artmakta ve sektör kurumsallaşmaktadır.

Dünya’da en iyi Spa’lar Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Slovenya ve Slovakya’da yer almaktadır.

Avrupa’da medikal spa’lar, Uzakdoğu’da ise Pampering konsept merkezleri daha revaçtadır.

TÜRKİYE’DE SPA:
Türkiye’de sağlık turizmi denince ilk akla termal turizm gelse de, dünyada termal turizm, Spa olarak adlandırılan daha detaylı bir turizm türünün bir parçası olarak görülmektedir.

Ülkemizi ziyaret eden yabancıların ortalama gecelemeleri 4–5 gün, ortalama ziyaretçi gelirimiz 650–700 dolar iken, Spa için ülkemize gelen yabancıların ortalama gecelemesi 10 gün, ortalama harcamaları ise 1400–1500 dolardır.

Spa turizminden ülkemize 250.000 kadar yabancı turist gelmektedir.
Türkiye’de Spa otelleri, kaplıcalar ve hastaneler olarak yıllık ciro hedefi 6–7 milyar dolardır.

Türkiye’de yabancı ziyaretçilere hizmet verebilecek nitelikte en az bir termal havuzu bulunan 20.000’e yakın Turizm Bakanlığı ve Belediye belgeli yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasitenin 9000’i 4 ve 5 yıldızlı tesislerden oluşmaktadır. Spa aktiviteleri ile gelişmiş pazarlara yönelik gerçek yatak kapasitesi ise 7000 civarındadır.

Ülkemizde son yıllarda Spa-Wellness-Thalasso-Medikal ve Termal Spa hizmeti veren otel ve tesis yatırımları hızla artmakta olduğundan bugün 250.000 civarında olan spa ziyaretçi sayısı yakın bir gelecekte 1 milyona ulaşacaktır. Avrupa’da milyonlarca hastaya hizmet veren sigorta şirketlerinin sağlık poliçelerini karşılama kararı bu hedefe ulaşmada çok büyük etken olacaktır.

İskandinav ülkelerini takiben Alman ve Hollandalı sigorta şirketlerinin de Spa tatilleri için Türkiye’ye gelen hastaların masraflarını karşılama kararı alması sevindirici bir gelişmedir.

Türkiye’deki spa merkezlerinin Avrupa’dakilere göre çok daha ucuz olması nedeniyle talep artmaktadır. Spa lar sadece yabancı ziyaretçiler için değil, yerliler için de son yıllarda büyük rağbet görmektedir.

Sağlık turizmi ile ilgili olarak Avrupa’daki fuarlarda 100’e yakın dev sigorta şirketleri ile temaslar kurulup, Pazar payımız arttırılmalıdır.

Büyüyen ekonomi ve üst sınıfta artan refah nedeniyle modern alışveriş merkezleri, rezidanslar kurulmakta ve bunların bünyesinde stres atılan, rahatlayarak keyif alınan Spa merkezleri oluşturulmaktadır.

Ülkemizde yapılan göz ameliyatları, diş bakımı gibi sağlık gereksinimleri nedeniyle sürekli artış trendi görülmektedir.
Son yıllarda birçok termal tesisimizde deniz suyunun ısıtılması sonucunda yapılan thalassoterapi ile yabancı ziyaretçi sayısında artışlar kaydedilmektedir.

Termal havuzu olan bir tesiste güzellik merkezi, sağlık merkezi, spa merkezi ve fitness merkezi olması ve de kaliteli hizmet verilmesi durumunda bu turizm türünden çok daha büyük pay almamız kaçınılmazdır.

Termal turizmini geliştirmek için Kültür&Turizm Bakanlığı tarafından teşviki ile tesislerin birlikte kuracakları müşterek kur merkezlerinin sayısının artırılması sağlanmalıdır.
Keza il özel idareleri, yerel yönetim ve özel sektör işbirliği ile jeotermal projeler artırılmalıdır.

Termal turizm ile ilgili 1993 yılında yürürlüğe giren Turizm Yatırım İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği, günümüzdeki sağlık-termal ve spa tesislerinin Avrupa norm ve standartlarına uygun nitelikli hale getirilmesi için revize edilmelidir.
Spa & Wellness otellerinin sahip olmaları gereken özel kriterler yönetmelikte belirtilmelidir.

Türkiye’de spa’ların devlet tarafından denetlenmesi yeterli düzeyde değildir. Turizm sektörünün oluşturacağı bir kurulda spa2ları denetlemeli, kalite ve hizmetin standartlarını artırmalıdır.

Yeni açılan otellerde spa merkezleri kurulmalı ve yeni Spa konseptleri uygulanmalıdır.
Yeni otellerin yatırım projelerinde kongrenin yerini Spa & Wellness almaktadır.

Türkiye’de şu an 400’e yakın spa&welness hizmeti veren işletmeler bulunmaktadır. Bunun 220 si 5 yıldızlı oteller olup, bu oteller çoğunlukla kıyı şeridindedir. 3 yıldızlı otellerde bile artık spa&wellness önem arz etmektedir.

Spa&Wellness ürününe artan talep, yatırımlara da yansımaktadır. Son dönemde Hazine Müsteşarlığına sunulan turizm yatırımlarında Spa & Wellness biriminin ihmal edilmediği görülmektedir. İşletmede bulunan tesisler de bünyelerindeki sauna veya Spa merkezlerini genişletmekte veya yoksa bir yerleri yıkarak ilave etmektedirler.

Türkiye’de Spa’ları tercih edenler yüksek gelir düzeyindeki kişilerdir. Bunların arasında üst düzey yöneticiler ağırlıktadır.

Turistik tesislerimizde gerçekleşen proje aşamasında veya sonradan ilave Spa yatırımları ile Avrupa’nın en önemli terapilerinden aroma kabinlerine kadar ünlü markalar ülkemize getirilmiştir. Böylece bir tarafta tatil yapılırken, diğer taraftan deneyimli uzmanlar gözetiminde sağlık ve güzellik gereksinimleri karşılanmakta, fiziksel – ruhsal ve zihinsel tazelik sağlanmaktadır.

Bu gelişmeye paralel olarak, Uzakdoğu ve Avrupa’nın büyük spa merkezlerinin Türkiye’ye yatırım planları artmaktadır.

Spa turizmine belirli standartlar getirmek, eğitimi ve bilgi birikimini paylaşmak için Spa İşletmeciler Birliği kurulmalıdır.

Emek yoğun hamam kültürüne sahip olan Türkiye’de Spa turizminde bilgi birikimi ve yatkınlık söz konusudur.

Turizm sektörünün vazgeçilmez üçlüsü ‘Spa-Wellness-Thalasso’ turizminde eğitimi olmayan diplomasız insanların  halen hizmet vermeleri kabul edilemez bir durumdur. Spa’da eğitimli personel olmazsa olmazlardandır. Bu konuda ciddi eğitim veren kurumlar oluşturulmalıdır.
Spa terapistlerimiz de yetersizdir. İngiltere’de 4 yıl aroma terapi eğitimleri verilmesi konuya verilen öneme dikkat çekmektedir.

Spa bakımı yapan eleman aynı zamanda estetiysen kimliğine sahip olmalıdır.
Gerçek anlamda spa önceliğini taşıyan tesislerin sayısı yeterli olmamakla birlikte, her geçen gün yenisi açılan spa merkezlerinde kalifiye eleman sorunu gitgide büyümekte, Uzakdoğu ve Türkî Cumhuriyetleri başta olmak üzere yurt dışından eleman ithal edilmektedir. Ayrıca tesisler ithal ettikleri bu yabancı personel konusunda çalışma ve ikamet sorunları yaşayıp, kaçak işçi çalıştırma gerekçesi ile para cezasına maruz kalmaları da çözülmesi gereken bir sorundur. Kesinlikle iyi bir otel spa’sında Bali ve Thai masajı için Uzak Doğu’lu masör ve masöz bulundurulması gerekmektedir.

Türkiye’de iyi yetişmiş bir spa elemanının aylık kazancı 1500 – 2000 avro kadardır.

Üç tarafı denizle çevrili, deniz-güneş-kumun ahenkli birlikteliğini oluşturan ülkemizde turistik tesislerdeki çok ilgi gören açık ve kapalı havuzlara rağmen artık yeni tatil anlayışı ile yoğun iş temposundan çıkan, yorgun bedenli ve ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlar daha özel ve dingin bir ortam içeren otelin Spa merkezlerinde zaman geçirmekteler.

Günümüzde artık büyük şehirlerde ‘’şehir spa’’ lar oluşmaktadır. Güzellik salonları bünyelerine su ile yapılan uygulamalar katmaktadırlar. Şehir spa’larında vakum sistemi, aromatik yağ, deniz tuzları ile su terapisini özünde birleştirmiş etkili bir sistem olan watermass’te vakum-su ve yağ ile birlikte uygulanmakta, böylece kuru vakumun zorluğu ortadan kalkmaktadır.İlk önce Fransa’da kullanılan yüz ve vücuda uygulanabilen watermass ile selülit, şekillendirme, rahatlama, toparlama gibi değişik vücut bakım programları yapılabilmektedir.

Artık sadece otel içinde spa merkezi değil, Spa merkezi içinde oteller yapılmaktadır. Day Spa’larda yaygınlaşmaktadır.

Spa & Wellness’e talep artışına paralel olarak ülkeler ve firmalar arasında rekabet kızışmaktadır.

Şehrin temposundan uzaklaşma, stres atma ve sağlıklı yaşam için tercih edilen spa merkezlerinde en iyi tatil kışın ve bahar aylarında yapılmaktadır. Çünkü yazın güneşin, denizin ve havuzun cazibesiyle daha az tercih edilen Spa Otelleri de ölü sezonda daha rahat pazarlanabilmektedir.

İnsanlar eskiden tatile gidecekleri otellerdeki eğlenceyi ve diğer aktiviteleri dikkate alırken, günümüzde tesisin spa odaklı olup olmadığına bakmaktadır. Çünkü şehir hayatı ve stresle başa çıkmanın en iyi yolu artık spa merkezinden geçiyor.

Otellerin öncelikli olarak Spa merkezine sahip olmayı tercih etmeleri sağlık turizmin yavaş yavaş başladığını gösterir.

Sağlık turizmi avantajıyla turizm 12 aya yayılabilmektedir.Avrupa’nın ortalama nüfusunun yaşlı olduğundan Türkiye huzur ve şifa arayan bu kitle için çok cazip kılınmalıdır.

Türkiye’nin 700 yerinde bulunan termal kaynağının İzmir ve Afyon dışındakileri bugünkü durumlar ile turizme açılacak durumda değildir. Buralarda iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sağlık turizmde termal kaynaklar bakımından dünyada yedinci, Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’de sıcaklıkları 20 C – 110 C arasında 1300 termal kaynak ve 240 kaplıca bulunmaktadır. Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’nin 2020 de kaplıca yatağının kapasitesini 1 milyon yatağa çıkarılması planlanmaktadır.

Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşan bu termal merkezlere İstanbul, Antalya,İzmir, Pamukkale, Marmaris, Fethiye gibi popüler destinasyonlardan kolaylıkla ulaşılabilinir. Dünyaca ünlü bu termal ve kaplıcalar pek çok rahatsızlıkları tedavi ettiğine inanılan maden bakımından zengin sulara sahiptir.

Deniz kenarında bulunan ve herhangi bir yer altı kaynağına sahip olmayan ülkelerde bu alternatif tedavi deniz suyu ile yapılmasından dolayı Thalassoterapi diye adlandırılmaktadır.Tuz ve mineral açısından oldukça zengin olan deniz suyunun alternatif tıp alanında uzun zamandır kullanıldığı bilinmektedir.

Günümüzde Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren kaliteli spa&thalasso merkezleri olan tesislerin tanıtılması  hedeflenmektedir.

Sağlık turizmi alanında alt yapı oluşturularak daha iyi hizmet verilmektedir. Spa ürünlerinin bir kısmı iç piyasada üretilmektedir.

Yurt dışı spa ve sağlık turizmi fuarlarında tesislerin destinasyon kataloğu oluşturulmalı ve resmi ve özel kurumların, birliklerin işbirliği sağlanmalıdır.
Fuarlara sağlık turizmi uzmanları da katılmalıdır. Healtex şu an ihtisas fuarı olarak Avrupa’nın en büyük sağlık turizm fuarıdır.

Spa ve kozmetik sektörüne yeni katılan firmalar, ünlü markalarıyla rekabet etmektedirler.

Spa turizminde gelir düzeyi artmaya devam ettikçe daha kaliteli hizmet verilecektir.

Dünyadaki spa trendlerine süratle uyum sağlamalıyız.

Ülkemizde Spa merkezleri alan ve dekor bakımından Uzak Doğu spa merkezlerine benzetilmeye çalışılmaktadır. Ancak yüksek kiralamalarla ticari kazancın öne çıkması sonucu sektöre zarar verecektir.

Spa işini kurumsal yapan işletmeci grupların olmasının yanı sıra, spa işinde çok para olduğunu düşünen, bir gözü ile dolar diğer gözü ile kadın gören bazı işletmecilerin bu sektöre girdiklerini maalesef duymaktayız.

Ülkemizde zaman zaman spa’larda yaşanan taciz olayları da sektörün önemli sorunlarından birisi. Halen spa’ların amacını farklı yorumlayan erkeklerin olması utanç verici bir durum. Genelde Avrupa’lı turistten böyle bir şikayet gelmediği de bilinmektedir.

SPA:
Spa Latince ‘’Salus Per Aquam’’ teriminin baş harflerinden oluşmaktadır. ‘’Su ile gelen iyilik/sağlık’’tır. Bu terim genel anlamda sağlık, zindelik, estetik, güzellik ve iyileşmeyi suyun iyileştirici gücüyle kazanmayı ifade etmektedir. Roma döneminden bu yana termal ve deniz suyunun ağırlıklı olarak kullanıldığı vücut bakımı ve tedaviler için kullanılmaktadır.

Çeşitli masaj ve yağlarla yapılan spa kültürü 3000 yıllık bir geçmişe dayandığı bilinmektedir.

Spa yaklaşık 3000 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde oluşmuştur. O zamanlar insanlar suyun rahatlatıcı, gençleştirici ve iyileştirici özelliklerinden faydalanmak amacıyla Roma spa’larına gidiyorlardı. Suya tamamlayıcı olarak çeşitli bitki özlerinin kullanıldığı masajlar ve bakımlar uygulatıyorlardı. Spa’lar o dönemin gündelik hayatında sadece kişisel bakım açısından değil, sosyal bir aktivite olarak da önem kazanmıştı.

Kökeni eski Roma, Anadolu, Hindistan ve Uzakdoğu uygarlıklarına dayanan ruh-zihin-beden sağlığını koruyan, hastalıkları önleyen, yaşamı nitelikli kılan yöntemler günümüzde güzellik kavramının öne çıktığı Spa merkezlerinde uygulanmaktadır.

Eski zamanlarda insanlar fiziksel ve psikolojik sorunlarını gidermek için kaplıcalara, ılıcalara giderken günümüzde otellerdeki ve spa kulüplerindeki ‘’Day Spa’’larda stres atmakta, beden ve ruhu dinlendirmektedirler.

Türk hamamları artık Spa’nın temelini oluşturmaktadır.

Spa’larda batı ve doğu kültürlerinin bakım ve terapileri birleştirilerek değişik yöntemler sunulmaktadır. Bunların içinde egzotik masaj terapileri ‘Sultanın el masajı’ sıcak taş terapisi, yasemin yağı ile yapılan geleneksel yüz ve vücut bakımları yer almaktadır.

İnsanlar genç kalma ve gençleşme istekleri nedeniyle Spa’ya ilgi göstermektedirler. Yurt dışında sinemaya gider gibi spa merkezlerine gidilmektedir.

Dinçlik, sıhhat, esenlik, zindelik ve kendini iyi hissetme anlamı taşıyan bu kavram, İngilizce ‘’Wellbeing’’ iyi olma , sağlıklı olma kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir.

Ruhsal ve fiziksel sağlığı koruyan, metabolizmayı güçlendiren Spa uygulamalarında yalnızca su ve çamur terapileri değil, masaj gibi sağlık kürleride yer almaktadır.

Spa, suyun sıcak, soğuk ve suyun akıtma-damlama-püskürtme ve duşlama biçimleriyle dinlenme ve rahatlama duygularının oluşturduğu terapi anlamında kullanılmaktadır.

Spa müşterileri genelde vücut bakım programlarını tercih etmektedirler. Rahatlatıcı özelliği olan aroma yağları ve peeling’in kombine edilerek masaj teknikleriyle kişiye özel uygulanan bu bakım, bedensel-ruhsal ve zihinsel rahatlama sağlamaktadır.

Masaj yağının ihtiva ettiği citrus aromaları kan dolaşımını hızlandırmakta ve vücuda zindelik kazandırmaktadır. Peeling ile cilt ölü deriden ayrılmakta, ardından toz halindeki deniz yosunu su ile kıvamlaştırılarak vücuda sürülmekte, püskürtülen aroma buharı ile vücut toksinlerden arındırılmaktadır.

Rahatlama içim çeşitli bitki yağları ve çiçek esanslarıyla yapılan aromaterapi sayesinde yüksek ısıda verilen buharlar vücuttaki gözenekleri açmakta ve toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.

Tüm vücuda uygulanan ve kasılmalara bağlı ağrıları dindiren rahatlatıcı İsviçre masajı, sıcak ve soğuk taşların vücudun üstüne yerleştirilmesi ile yapılan lastone masajı, vücudun ölü derilerinin atılmasını sağlayan ve kan dolaşımını artıran tuz fırçalama, zayıflatıcı özelliği olan çamur bakımı, değişik ısılarda ve basınçlardaki suyun farklı duş başlıklarından akıtılarak uygulanan vişi duş gibi değişik spa teknikleri bulunmaktadır.

Sıcak su banyosu olan Türk hamamı cildi yumuşatır, ölü tabakaların soyulması, vücut cildinin yenilenmesi, nemlenmesi ve yumuşak olmasını sağlar. Sıcak ve kuru hava banyosu olan sauna sadece terlemeyi artırır.
Fin hamamı veya buhar banyoları, nemli sıcak hava banyosudur, saunaya benzer ama buhar sayesinde su terapisi kabul edilir.

Bazı spa merkezlerinde uygulanan sıcak su duşları, güçlü su basıncı söz konusu olduğundan herkese uygulanmaması gerekir. Bunların dışında hidromasaj küvetlerinin içinde yapılan spa teknikleri vücuda, sağlığa ve ruha olumlu etki yapar.

Taş masajı, çamur banyosu, güzellik merkezi, saunalar, dinlenme ve vitamin odalarını içeren spa merkezleri o kadar sofistike bir hal aldı ki, bazı tesislerde lazer ile kırışık cilt ameliyatı ve botox’da uygulanmaya başladı. Böylece sudan gelen sağlık olan spa merkezleri adeta estetik merkezlerine döndü.

Yeni ternd six senses spa’larda kişiye özel, uzak doğu konseptine sahip spa alanlarının yanı sıra, kadın ve erkekler için ayrı hamam, karma hamam, deniz-dağ veya havuz manzaralı fitness merkezi, feng shui kurallarına göre düzenlenen spa alanlarında uygulamalar kişiselleştirilebiliyor. Uluslar arası uzmanların denetiminde Refleksoloji, Shiatsu, Aromaterapi, Kulak Temizleme, Reiki, Shirodara, Kristal Terapi ve ayrıca Detoks programları uygulanmaktadır.

Spa’larda kişiye özel bakım ve sağlık programı hazırlanmakta, anti-stres kürlerinin yanı sıra zayıflama, selülit, anti-romatizmal kürler de uygulanmaktadır.
Spa’larda dinlenme-bakım ve tedavi gibi üç farklı aktivite sunulmaktadır.

Aroma-terapi tedavi ile baş ağrısından uykusuzluğa, stresten fazla selülite kadar her türlü talebe göre hizmet sunulmaktadır. Özel yağlarla yapılan masajlar sayesinde vücut toksinlerden arındırılarak kişinin kendini enerjik hissetmesi sağlanmaktadır.

Spa’da uygulanan hidroterapi banyosu vücuda dirilik ve sıklık sağlamaktadır. Zen terapi ile eski Hint yüz masajı, lenf masajı, refleksoloji masajları yapılmaktadır.

Detoks ve Welness programları ile sağlıklı beslenme, ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam ve zayıflamaya ilgi duyanlar tercih etmektedir.

Spa’da öncelikle su var ancak diğer bazı bakımlar, çikolata masajı, yoğurt masajı, süt masajı, kakao masajı işin fantezileridir.

Su ile gelen sağlık saymakla bitmez. Dakikada 80 kez atan kalp, suya girince 60 kez atar. 70 kilo ağırlığındaki bir insan suyun kaldırma gücüyle 7 kiloya düşmektedir.Yine suyun içinde yüze kadar mekik çeken şişman bir insan, suyun dışında bir tane mekik bile çekemeyebilir.

Türkiye’de Spa sadece rehabilitasyon ve güzellik için tercih ediliyor, tedavi edici yönünü geliştirmek için yatırımların artırılması gerekmektedir. Türkiye’de tedavi amaçlı hizmet veren yerler Balçova’daki ve Afyon’daki bir iki tesisti

Spa kültürü ülkemizde yeni yeni oluşmaktadır. Bugün A.B.D’de spa kültürü o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki, bir telefonla evinizin banyosuna bile spa kurulabiliyor.

İş dünyasının gözdesi olan Spa merkezlerinde erkeklerin favorisi masaj, bayanlarınki bakım ve güzellik ile zayıflama kürleri olmaktadır.Eşler artık birlikte masaja girebiliyorlar.

Spa’da Türk müşteriler erkek-bayan ayrılıyor, oysa yabancı müşteri gelirse hepsi bir arada bulunabiliyor.

Artık spa’larda doğal olarak üretilen ürünler kullanılmaya başlanmıştır.

Bir spa’nın tasarlama süreci konseptin ve bütçenin belirlenmesinden, işletme ve pazarlamaya kadar geçen tüm evreleri kapsamaktadır.

Her proje için özgün bir konsept ve kullanım senaryosu belirlenmelidir. Mekanlar arası ilişkilerdeki uyum nedeniyle kişi buradan ayrılırken gerçek bir sağlık hissi yaşayabilmektedir. Spa merkezlerinin özelliği mekanın karşılama deski ve girişinden başlamaktadır. Loş-dingin-hijyenik ve şık dekore edilmiş-doğal ahşap renklerinin hakim olduğu-özgün dinlendirici spa müziği eşliğinde hoş kokulu ve tütsülerin süslediği-dekoratif mumların aydınlattığı huzur verici ve insanı tebessüm ettiren bir ortam.

Özellikle sauna ve hamam gibi nitelikli mekanların doğru konumlandırılması ve diğer mekanlarla doğru ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Dış çevre ve içlerinde bakım ve terapilerin yapılacağı mekanların tasarımı en az bu terapiler kadar önem arz etmektedir.

Her oda ve kabinin işlemine göre farklı özellikleri olmalıdır. Bu özellikler malzeme, renk, sıcaklık, nem, havalandırma, keten malzemeler, iç düzenleme, tea light ile aydınlatma, kullanım süresi, hizmet şekli ve tekniği, duş yerleri,lavabo, dekorasyon,  belirlenmelidir.

Geleneksel Banyo Türleri:
Soğuk Banyolar:
Buz odası ve kar çeşmesi

Sauna veya buhar odasından çıktıktan sonra vücudu serinletmek için girilen odadır. Soğuk duş veya havuza girmeye oranla daha yumuşak bir sıcaklık geçişi sağlar, bu sebeple soğuk şoklardan hoşlanmayanlar tarafından tercih edilir. Vücudu serinletme işlemi kar çeşmesinden alınan karın önce kollara ve bacaklara, daha sonra vücudun geri kalanına sürülmesiyle devam eder. Sıcaklık 2º-12º arasında değişir. Kullanım süresi 1-2 dakikadır.

Kuru Banyolar:
Tepidarium
Türk hamamlarından bildiğimiz “Ilıklık” mekanına denk düşen alandır. Isıtılmış koltuklarda uzanarak beklemek veya sıcak banyolara hazırlanmak için idealdir. Ayrıca vitamin bardan alınan bir içeceği yudumlarken sohbet etmek, müzik dinlemek veya kitap okumak için de kullanılabilir. Sıcaklık 30º’dir.

Sauna
Finlandiya orijinli, yüksek sıcaklık düşük nem oranı ilkesine dayanan banyo türüdür. Sauna kabinlerinde sadece kuzey ülkelerinde yetişen ağaç türleri ile istenilen yüksek kalite elde edilebilir. Finlandiya’da en çok tercih edilen sauna türü göl kenarına yerleştirilmiş, odun sobasıyla ısıtılan “Dış mekan saunaları”dır. Sıcaklık isteğe göre 60º-130º arasında değişebilir. Kullanım süresi 15 dakikadır.

Laconium
Saunada olduğu gibi ısının yüksek olduğu terleme banyosudur. Seramik veya mozaik oturma banklarından oluşur. Ortada ise serinleme amacıyla yerleştirilmiş soğuk su kovası bulunur. Sıcaklık 65º, kullanım süresi 15-20 dakikadır.

Islak Banyolar
Buhar Banyosu
Saunanın tersine yüksek nem oranı ve düşük sıcaklık ilkesine dayanan banyo türüdür. Mozaik, seramik, doğal taş gibi malzemelerin yanında akrilik malzemeden de hazırlanabilir. Sıcaklık 40º-50º arasındadır. Kullanım süresi 15 dakikadır.

Aromaterapili Buhar Banyosu
Klasik buhar banyosuna ekleyeceğiniz aromaterapi esanslarıyla elde edilen, bitkilerin farklı iyileştirici etkilerinden faydalanmayı sağlayan banyo türüdür.
Güzellik Banyoları
Cleopatra Banyosu
Japon Banyosu
Çamur Banyosu
Kese&Masaj
Su Masajları

Ayak Havuzları
Whirlpool’lar
Efektli duşlar
Yüzme havuzları
Şok havuzları
Su altında müzik dinlenen havuzlar
Tuzlu su havuzları

Odalar:
Hamam
Sauna
Cilt bakım odası
Cilt bakım odası
Vücut bakım odası
Çamur odası
Herbal küvet
Afüzyon duş
Su yatağı
Jakuzili Masaj odası
Jakuzili Vip masaj odası
Shiatsu masaj odası
Bali masaj odası
Ayurvedik bakımlar odası
Klasik masaj
Klasik masaj
Klasik masaj
Kar Odası veya kar çeşmesi
Macera duşu
El ve ayak Spa wax odası

Resepsiyon
Manager odası
Dr ofis
Soyunma odaları
Wc ler
Duşlar
Rekreasyon  alanı
Personel soyunma -dinlenme

WELLNESS VE SPA TERAPİLERİ :
Hydrotherapy (su ile terapi)
Aromatherapy (yağlar ve esans ile terapi)
Fitotherapy (bitkilerle ve yosunla tedavi)
GemoTherapy (taş terapisi)
Fangotherapy (çamur ile terapi)
Kromotherapy (renk terapisi)
Kinesittherapy (elle veya aletlerle yapılan masaj terapileri)

Geleneksel Banyo Türleri
SOĞUK BANYOLAR
Buz odası ve kar çeşmesi
Sauna veya buhar odasından çıktıktan sonra vücudu serinletmek için girilen odadır. Soğuk duş veya havuza girmeye oranla daha yumuşak bir sıcaklık geçişi sağlar, bu sebeple soğuk şoklardan hoşlanmayanlar tarafından tercih edilir. Vücudu serinletme işlemi kar çeşmesinden alınan karın önce kollara ve bacaklara, daha sonra vücudun geri kalanına sürülmesiyle devam eder. Sıcaklık 2º-12º arasında değişir. Kullanım süresi 1-2 dakikadır.

TEPİDARİUM
Türk hamamlarından bildiğimiz “Ilıklık” mekanına denk düşen alandır. Isıtılmış koltuklarda uzanarak beklemek veya sıcak banyolara hazırlanmak için idealdir. Ayrıca vitamin bardan alınan bir içeceği yudumlarken sohbet etmek, müzik dinlemek veya kitap okumak için de kullanılabilir. Sıcaklık 30º’dir.
Sauna
Finlandiya orijinli, yüksek sıcaklık düşük nem oranı ilkesine dayanan banyo türüdür. Sauna kabinlerinde sadece kuzey ülkelerinde yetişen ağaç türleri ile istenilen yüksek kalite elde edilebilir. Finlandiya’da en çok tercih edilen sauna türü göl kenarına yerleştirilmiş, odun sobasıyla ısıtılan “Dış mekan saunaları”dır. Sıcaklık isteğe göre 60º-130º arasında değişebilir. Kullanım süresi 15 dakikadır.

Laconium
Saunada olduğu gibi ısının yüksek olduğu terleme banyosudur. Seramik veya mozaik oturma banklarından oluşur. Ortada ise serinleme amacıyla yerleştirilmiş soğuk su kovası bulunur. Sıcaklık 65º, kullanım süresi 15-20 dakikadır.

Buhar Banyosu
Saunanın tersine yüksek nem oranı ve düşük sıcaklık ilkesine dayanan banyo türüdür. Mozaik, seramik, doğal taş gibi malzemelerin yanında akrilik malzemeden de hazırlanabilir. Sıcaklık 40º-50º arasındadır. Kullanım süresi 15 dakikadır.

Aromaterapili Buhar Banyosu
Klasik buhar banyosuna ekleyeceğiniz aromaterapi esanslarıyla elde edilen, bitkilerin farklı iyileştirici etkilerinden faydalanmayı sağlayan banyo türüdür.

Güzellik Banyoları:
Cleopatra Banyosu
Japon Banyosu
Çamur/Rasul Banyosu
Kese&Masaj
Su Masajları:
Ayak Havuzları
Whirlpool’lar
Efektli duşlar

Yüzme havuzları
Şok havuzları
Su altında müzik dinlenen havuzlar
Tuzlu su havuzları

Buhar odası ile sauna arasındaki fark :
Buhar Odasında jeneratör odanın dışındadır, Sıcaklık en fazla 45 °C civarındadır, Nem oranı %100’e yakındır, Duvar/tavan seramikleri kullanılabilir, Eğimli tavan önemle tavsiye edilir,Zeminde kanal olması gerekir, Tüm iç yüzeylere sızdırmazlık kaplaması yapılmalıdır.Sauna da ise , Sauna ısıtıcısı odanın içindedir,Sıcaklık en fazla 90 °C civarındadır,Nem oranı %25’e varır, Duvarda ve tavanda seramik malzemeler bulunmaz, Tavan düzdür, Zemin kanalı gerekmez, Su geçirmezlik özelliği gerekli değildir.

KONSEPTLER:
Klasik – Uzakdoğu – Macera – Destinasyon – Medikal

TERAPİLER:
Masajlar – Vücut bakımları – Hidroterapiler – Peeling ve Köpük masajı

Köpük Masajı: Geleneksel Türk hamamında kese ile deri üzerinde ölü hücrelerin atılarak deri gözeneklerinin açılması ve derinin rahat solunum yapmasını sağlamak ardından yapılan köpük masajı ile de kasların gevşetilmesi ve toksinlerin atılaması için yapılan özgün ve mistik bir bakımdır.

Klasik Masaj : Dünyada en yaygın olarak kullanılan masajdır.Tüm masaj manüplasyonlarının toplandığı,teknik olarak geniş bir yelpazeye sahip ve kaslar üzerine derin etkisi olan bir masaj uygulamasıdır.

Aromaterapi : Tüm vücuda aromatik esanslarla birlikte kişi üzerine uyarıcı manüplasyonlar kullanılmadan şiddet ve tonusu düşük ahenk içinde, kişiyi hem dinlendirmek hem de psikolojik rahatlık sağlamak için yapılan bir masajdır.

Anti-stress : Kişinin üzerindeki negatif etkiyi almak için sadece geniş kas grubuna ( Bacağın arka tarafı ve sırt kısmına ) yapılan uyarıcı manüplasyonlar kullanılmayan rahatlatıcı bir masajdır.

Reflexology : Ayak taban altında bulunan iç organlara bağlantılı sinir noktalarına etki ederek iç organlarla sinir noktaları arasındaki meridyenleri duyarlı hale getirmek için yapılan bir kültürel masajdır.

Spor masajı: Spor aktiviteleri öncesinde, sonrasında ve arasında uygulanan, sert biraz daha kendine özgü manüplasyonlarla, dolaşım düzenleyici ve yorgunluğu giderici bir masajdır.

Selülit Masajı :Genellikle bayanlarda deri altında portakal kabuğu şeklinde oluşan yağ tabakalarının yakılması için daha çok problemli bölgelerde yoğunlaşılarak, uygun manüplasyonların seçilmesiyle yapılan bir masajdır.

Lenf drenaj :Lenf düğümlerinin açılmasıyla vücutta oluşan toksin ve ödemleri venöz kanalları yardımıyla lenf düğümlerine, düşük şiddetli manüplasyonlarla taşınması için yapılan bir masajdır.

Lokal masaj : Vücudun belirli bir bölgesine genellikle de sırta uygulanan bölgesel, rahatlatıcı bir masajdır.

Abiyanga : İki terapistin bir vücut üzerinde dört elle derinsel uyarı ve uyarıcı manüplasyonlar kullanmadan aromatik yağlarla senkronize bir tarzda kişiyi dinlendirmek için uygulanan mistik bir masaj.

Shiatsu : Daha çok problemlere yönelik, avuç içi ve vücudun değişik bölegeleriyle basınç yapılarak deri-derialtı dokusunu ve sinir noltalarını uyarmak için mobilize masajla birlikte uygulanan bir baskı masaj tekniğidir.Bu masajda hedef akupresür noktalarının geçtiği meridyenlerdir.

Thai Masajı : Vücudun energy kanallarındaki tıkanıklıkları gidermek amacıyla yapılan streching hareketleri bütünüdür.
Thai masajı reflexology ile kombine edilerek de kullanılır

BALİ MASAJLARI
AYURVEDİC BAKIMLAR
Bali masajları – Ayurvedik bakımlar :
Kerala – Shirodhara – Abhyanga – Marma – Pizchicil – Navarakkizhi – Udwarthanam
Taş Masajı : Sıcak ve soğuk volkanik taşlarla vücudun belirli bölgelerine gerek sabit gerekse manuplasyonlarla yapılan ruhu ve bedeni rahatlatmaya yönelik holistic,mistik masajdır.

Köpük Banyosu : Modern bir jakuzi diyebiliriz.Thalasso Therapy programlarının ilk bakımı olan bubble bath’in içerisinde normal ısıda (33-36) derece deniz suyu doldurulur.Makinanın fonksiyonuna göre gerekli ayarlamalar yapılır.Ayak taban altlarından, bacak altlarından, bacak yanlarından, sırttan ve kollardan olmak üzere sürekli veya lokal olarak hava vererek kişi vücuduna etki eden bir bakım.Cihaz içerisinde bulunan hava delikleri yaklaşık 1-2 cm.aralıklarla bulunur.
Süre:20 dakika program makine çalışır durumda, 5 dakikada program bittikten sonra hem rahatlamak üzere hemde metabolizmanın normale dönmesi için bubble bath içerisinde kalınmalı.

SEAWEAD WRAP (YOSUN BAKIMI)
İlk önce battaniyenin üzerine plastik jelatin serildikten sonra ısıtılmış deniz suyuyla karıştırılan yosun yüz hariç tüm vücuda sürüldükten sonra ilk olarak plastik jelatinle daha sonra battaniye ile kişi (kundaklanır) örtülür.Cihazda gerekli ısı ve program ayarlamaları yapıldıktan sonra kişi dinlenmeye bırakılır.

Remineralizasyon(Vitamin, minarel ve oligo elementlerin vücuda alınması)
Relaxion(Rahatlama)

Metabolizasyon(Toksin atıp yağların yakılması, selülit ve zayıflama)
Süre:20 dakika yosun ile birlikte battaniye içinde kalma.

AFFUSİON DOUCHE (VİCHY SHOWER)
Bakım cihazında gerekli programlar yapıldıktan sonra 5 tane duş başlığında yağmurlama şeklinde kişinin ilk önce ön tarafına daha sonra arka tarafına yağmurlama şeklinde yapılan,  ısıtılmış deniz suyunun kişi vücuduna yapmış olduğu duyusal bir bakım.
Relaxion (rahatlama)
Sensual Stimulation (duyusal his)
Reminelizition (vitamin ve minerallerin vücuda alınması)
Süre:20 dakikalık bir bakım olup 10 dakika ön taraf 10 dakika arka tarafa yapılan bir bakım.
Not:Bu bakım tek başına uygulanabileceği gibi isteğe bağlı olarak yağmurlama duş altında da masaj yapılabilir.

PRESSO THERAPY
Kişi masaya sırtüstü yatırıldıktan sonra bacaklarına öfloraj yapılır.(Kan dolaşımını ve lenf akımını aktivite etmek için).Daha sonra plastik poşet kılıflar ayaklarına geçilirdikten sonra orijinal kılıflar bacaklarına geçirilir.Cihaz içerisinden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra ayaktan başlayarak yukarıya doğru sırayla gaz basıncı ile kanı aşağıdan yukarıya pompalayarak yapılan bir bakımdır.
Blood Circulation
Mobilization
Relaxion

JET DOUCHE
Bakım öncesi kişinin duruş pozisyonları gösterildikten sonra deniz suyunun sıcaklık derecesi ve basıncı cihaz içerisinde programlanıp uzaktan tazyikli suyla dinamik şekilde kişi üzerinde kas yapısı yönünde su ile ritmik hareketlerle masaj yapılan bir bakım.(Bu bakımda suyun basıncına ve eklemlere dikkat edilmeli).
Remineralizasyon
To Relieve Muscular Tensions

Çok okunanlar

Bu siteyi kullanmaya devam ederek, tarayıcı çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylar

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi gezinme deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" şeklinde ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" seçeneğine tıklarsanız, buna izin vermiş olursunuz.

Kapat