HomeGenelParlamento Rus Televizyonu oluşturmayı öneriyor.

Parlamento Rus Televizyonu oluşturmayı öneriyor.

Avrupa Parlamentosu bir “Ücretsiz Rus Televizyonu” oluşturmayı öneriyor.
Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya ile ilişkileri geliştirmek için bir taslak strateji yayınladı . Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu için hazırlanan belge yeni ilkelere dayanmaktadır.
Avrupa Parlamentosu, “Rus tehdidini” kontrol altına almak için NATO ve AB’nin ortak çabalarıyla Rusya’ya baskı yapmayı öneriyor. Çabalar, diğer ülkelerin içişlerine Rusya’nın müdahalesini önlemeyi amaçlamalıdır. Ayrıca, Avrupa Birliği, “AB üye ülkelerine ve komşu ülkelere yönelik tehditler ve askeri harekat” durumunda Rusya’nın SWIFT’den ayrılması çağrısında bulunmaya hazır olmalıdır. Buna ek olarak, AB’nin, “en azından Başkan Putin iktidarda olduğu sürece” Rus doğalgazına ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmaya yönelik net planları olmalıdır.


AB, eski SSCB ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek için başlattığı Doğu Ortaklığı stratejisini, Rusya’nın AB işlerine müdahalesinin yanı sıra komşular üzerindeki etkisiyle mücadele etmek için geliştirmelidir.
“Demokrasiyi desteklemeye” yönelik önlemler arasında şunlar yer almaktadır: yaptırımların uygulanması, kara para aklamayla mücadele için merkezi bir sistemin oluşturulması ve “Başkan Putin rejimi tarafından Rusya halkına karşı işlenen suçlara ilişkin uluslararası soruşturmaların düzenlenmesi” . ” Ayrıca, AB üye ülkeleri, Kuzey Akım-2 projesinin askıya alınmasından başlayarak yatırım desteği ve ekonomik işbirliği projelerini revize etmelidir.
Moskova ile ilişkiler kurmanın bir diğer ilkesi de “Rusya’da demokratik yanlısı bir topluma destek” dir. Burada Avrupa Parlamentosu, 24 saat yayın yapan bir “Ücretsiz Rus Televizyonu” oluşturarak “Rus propagandasına” karşı koymayı teklif ediyor. Ayrıca belgede, AB’nin 2021’de Rusya’da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarının hileli olması halinde tanımamaya hazırlıklı olması gerektiği belirtiliyor. “Demokratik dönüşüm” karşılığında strateji, vize serbestleştirme, yatırım ve modernizasyon programları ve stratejik ortaklıkları içerir.
Son olarak, beşinci ilke, Rusya’yı canlandırmak için Doğu Ortaklığını geliştirmektir. Bu önlemi uygulamak için Avrupa Parlamentosu, ortak ülkelere Avrupa entegrasyonuna yeni bir ivme kazandırmayı teklif ediyor.
Belgede , Mart 2016’da kabul edilen “beş ilke” nin “Kremlin rejimini Ukrayna’ya karşı daha fazla saldırganlıktan koruduğu”, ancak “Başkan Putin’in Rusya halkına karşı savaşını frenlemeyi” amaçlamadığı belirtiliyor.

Moskova’ya yönelik yeni bir politikanın oluşturulması için diğer ön koşullar, Ukrayna sınırında “saldırgan davranışların” devam etmesi, AB üye devletlerinin işlerine müdahale ve özellikle Rusya’nın komşularının “gayrimeşru Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun “rejimi”.

haber kaynağı : thebell.io


Европарламент предлагает создать «Свободное российское телевидение»
Комитет по международным отношениям Европейского парламента опубликовал проект стратегии по выстраиванию отношений с Россией. Документ, подготовленный для Европейского совета и Еврокомиссии, основан новых принципах.

Для сдерживания «российской угрозы» Европарламент предлагает оказывать давление на Россию совместными усилиями НАТО и ЕС. Усилия должны быть направлены на недопущение российского вмешательства во внутренние дела других стран. Также Евросоюз должен быть готов призвать к отключению России от SWIFT в случае «угроз и военных действий против государств-членов ЕС и соседних стран». Кроме того, ЕС должен иметь четкие планы по сокращению своей зависимости от российского газа и нефти, «по крайней мере, пока президент Путин находится у власти».
Евросоюзу следует развивать стратегию «Восточного партнерства», которую он запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР, чтобы бороться с российским вмешательством в дела ЕС, а также ее влиянием на соседей.
В числе мер «поддержки демократии» перечислены: введение санкций, создание централизованной системы борьбы с отмыванием денег, а также организация международных расследований «преступлений, совершенных режимом президента Путина против народа России». Также страны-члены ЕС должны пересмотреть свои проекты инвестиционной поддержки и экономического сотрудничества, начиная с приостановки проекта «Северный поток-2».
Еще одним принципом построения отношений с Москвой является «поддержка продемократического общества в России». Здесь Европарламент предлагает противостоять «русскоязычной пропаганде» путем создания «Свободного российского телевидения» с круглосуточным вещанием. Кроме того, в документе указано, что ЕС должен быть готов не признавать итоги парламентских выборов в России 2021 года, если они будут сфальсифицированы. Взамен на «демократические преобразования» стратегия предполагает либерализацию визового режима, инвестиции и программы модернизации, а также стратегическое партнерство.
Наконец, пятый принцип заключается в развитии «Восточного партнерства» для стимулирования России. Для реализации этой меры Европарламент предлагает придать новый импульс европейской интеграции странам-партнерам.
В документе говорится, что «пять принципов», принятые в марте 2016 года, удержали «кремлевский режим от дальнейшей агрессии против Украины», однако они не были направлены на «сдерживание войны президента Путина против народа России».

Другими предпосылками для формирования новой политики в отношении Москвы являются продолжение «агрессивного поведения» на границе с Украиной, вмешательства в дела стран-членов ЕС, а также соседей России, в частности, поддержание «нелегитимного режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

when you planing to move your new home in Calgary, call us for the special rates immediately. Hours: 9:00am-17:00pm ET Monday-Friday

Most read

Translate »