HomeTourismJolly, ile “Mirasım Türkiye”

Jolly, ile “Mirasım Türkiye”

Türkiye’nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir
turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini birlikte duyurdu.

Türkiye’nin en önemli önde gelen turizm firmalarından olan Jolly, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ile iş birliği yaparak sürdürülebilir turizm alanında
farkındalık artırmayı hedeflediğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin zengin mirasını
gelecek nesillere bırakmak için “Mirasım Türkiye” kampanyasını başlatan Jolly, duyurduğu bu
yeni iş birliği ile sürdürülebilir turizm ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

“Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sahip olduğumuz bu mirası her yönüyle
öğretmek için çalışacağız”
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar “Bugüne kadar Türkiye’nin bu zengin mirasının
tanıtımı için çalıştık. Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin gelecek
nesillere aktarılması ve korunması için üzerimize düşen çok şey var. Bu sebeple UNDP
ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan uzun soluklu bir
yolculuğa başladık” diyerek bu yeni iş birliğini duyurdu.
UNDP Türkiye desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye’de sürdürülebilir turizmi geliştirerek,
turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, turizmin yerel
ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı hedefliyor.
UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner projeye
ilişkin yaptığı açıklamada, “UNDP Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak
için turizmi kilit bir aktör olarak görüyor ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi
yolunda yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü ortaklıkları önemsiyor ve destekliyoruz. Bu amaç
doğrultusunda Mirasım Türkiye çatısı altında kurduğumuz yeni iş birliği ile Türkiye’de
çevresel ve kültürel değerlerin korunmasına ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı
sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.
Jolly ve UNDP Türkiye, Mirasım Türkiye kampanyası çerçevesinde sürdürülebilir turizm
alanında yöre halkında, çocuklar ve ailelerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje
ortakları birlikte yürütülecek bu faaliyetler kapsamında doğal ve kültürel değerlerin

korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
katkı sunmayı hedefliyor.
Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar projenin hedeflerini “Biz
Jolly olarak bu sorumluluğun bilinciyle ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini
tanıtmayı, bölgesel istihdamı artırmayı görev edindik. Son 3 senedir bu konuda ciddi
yatırımlar yapıyoruz. Şimdi ise daha da heyecanlıyız. UNDP Türkiye ile sürdürülebilir turizm
konusunda farkındalık yaratma ve sorumlu turist bilincinin oluşturulması için bir iş birliğine
başlıyoruz. Şu an çevrimiçi olarak başlattığımız, pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla yüz
yüze de çocuklarımıza erişeceğimiz eğitimler ve atölyeler düzenleyeceğiz. Hedefimiz 250.000
çocuğa sorumlu turist olma farkındalığını aşılamak” sözleriyle özetledi.
UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali
Yurdupak ise Jolly ile yapılan iş birliği kapsamında şu şekilde konuştu; “30 yılı aşkın süredir
turizm sektörünün öncü seyahat acentalarından birisi olan Jolly ile iş birliği yapmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Jolly ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık oluşturmak amacıyla
uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışı ile hareket ederek ortak
mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir turizm ilkelerinin
benimsenmesi ve Küresel Amaçlar’a ulaşılması konusunda yürüteceğimiz çeşitli faaliyetler ile
ülkemizde geniş çaplı bir farkındalık yaratabileceğimize inanıyorum”.
Mirasım Türkiye’nin herkesi sorumlu turist olmaya davet ettiği ve gelecek nesiller için daha
iyi yarınlar bırakmaya davet ettiği reklam filminin de gösterimini yaptı. Jolly Pazarlama
Direktörü Yasemin Develioğlu da “Çocuklarımızı ülkemizin zengin tarihi, kültür ve biyolojik
zenginliliği konusunda eğiteceğiz. Sorumlu turist yetiştimek için çocuk yaştan başlanılması
gerektiğine inanıyoruz. Bilmediğimizi sevemez, sevmediğimizi koruyamayız. O yüzden önce
bu zengin mirası çocuklarımıza öğretip sevdireceğiz ki gelecekte sahip çıksınlar”.
UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Dr. Faik Uyanık ise şunları söyledi: “UNDP olarak
Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında uzun süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımıza
eklediğimiz bu yenilikçi ortaklık nedeniyle çok mutluyuz. Mirasım Türkiye projesinde
faaliyetlerimizin önemli bir kısmı iletişim ve savunuculuk üzerine odaklanacak. Bireylerin
turizm yoluyla yerel topluluklar ve gezegene olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tutum ve
davranış değişikliğini sağlamak, en önemli amacımız.”

when you planing to move your new home in Calgary, call us for the special rates immediately. Hours: 9:00am-17:00pm ET Monday-Friday

Most read

Translate »